ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρακολουθήστε τα οικονομικά σας

Παρακολουθήστε τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης σας!

Με την καταγραφή των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης και ανάκτησης των δεδομένων της επιχείρησης σας σε κάθε χρονική στιγμή καθώς και των οικονομικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται ή αναμένονται να επιτευχθούν. Αξιοποιείται ένα απλό οικονομικό μοντέλο για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρακολουθήστε ζωντανά
δεδομένα από την
επιχείρηση σας

Οποτεδήποτε! Οπουδήποτε!

Οι τέσσερις υποενότητες υπηρεσιών στοχεύουν στη βέλτιστη τεχνική υποστήριξη της παραγωγής και παράλληλα στη διευκόλυνση πιστοποίησης της ταυτότητας και ποιότητας των προϊόντων.
Συγκεκριμένα, αφορά i) τις υπηρεσίες φυσικού συμβούλου, ii) την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τους συμβούλους (ή/και τους παραγωγούς) μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ευφυούς γεωργίας, iii) την διαχείριση των ενεργειών που οδηγούν σε πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και iv) την εκτίμηση των κριτήριων βιωσιμότητας της παραγωγικής διαδικασίας

ΑΠΟΘΗΚΗ

Οργανώστε την αποθήκη σας

Η προσθήκη και η αφαίρεση αποθεμάτων είναι πλέον ευκολότερη από ποτέ!

Επιτρέπει την διεκπεραίωση όλων των φάσεων λειτουργίας μιας αποθήκης που αφορά γενικά την καταγραφή εισροών – εκροών, την συστηματοποίηση και κωδικοποίηση των αποθεμάτων. Η υπηρεσία απευθύνεται σε παραγωγούς καθώς και σε επιχειρήσεις αγροεφοδίων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Βρείτε εύκολα τα υλικά που χρειάζεται η επιχείρηση σας

Εξασφαλίστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς για τις προμήθειες που χρειάζεται η επιχείρησή σας καθημερινά!

Οι παραγωγοί μπορεί να προγραμματίσουν και να κάνουν τις προμήθειες τους, ερχόμενοι σε επαφή με επιχειρήσεις διακίνησης αγροεφοδίων. Ταυτόχρονα, οι έμποροι διευρύνουν το κοινό στο οποίο προβάλουν τα αγροεφόδια που διακινούν.

ΚΑΙΡΟΣ

Ενημερωθείτε για τον καιρό

Καταγραφή και πρόβλεψη καιρού!

Η σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για τις κλιματικές συνθήκες και οι προβλέψεις τους για το επόμενο διάστημα, βοηθούν στον καλύτερο προγραμματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ημερολόγιο εργασιών

Προγραμματίστε τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας

Οργανώστε αποτελεσματικά τις εργασίες σας!

Σε αυτήν την ενότητα ο παραγωγός εχει την δυνατότητα να προγραμματίζει και να αποτυπώνει τις δράσεις του σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Ο χρήστης, παραγωγός ή επιχείρηση αγροεφοδίων,  θα ειδοποιείται για τις εκάστοτε απαιτούμενες ενέργειες.

ΦΟΡΟΥΜ

Αποκτήστε επαφή με ομοειδείς παραγωγικές και σχετικές εμπορικές επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε και κοινωνικοποιηθείτε στα πλαίσια της επιχείρησης σας!

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να έρχονται σε απευθείας επαφή με ομόλογούς τους στην χώρα και διεθνώς.  Η αλληλεπίδραση αυτή  επιτρέπει μια πιο ορθολογική εκτίμηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων, κάτι που ενισχύεται και από την δυνατότητα ανάρτησης σχετικών τεχνικών πληροφοριών από ειδικούς και μέντορες. 

ΜΕΝΤΟΡΑΣ

Λάβετε συμβουλές από τους ειδικούς μας

Μοιραστείτε θέματα που σας απασχολούν και ζητήστε συμβουλές από ειδικούς!

Οι παραγωγοί έρχονται σε επαφή με εξειδικευμένους συμβούλους, τόσο για τεχνικά όσο και οικονομικά θέματα, που συνεργάζονται με την πλατφόρμα ώστε να βελτιστοποιήσουν την λειτουργία της επιχείρησης τους.